Selskapsforvaltning

Skal du starte selskap, men er usikker på hvilken selskapsform som er riktig for deg? Endre et allerede eksisterende selskap eller fusjonere med et annet selskap? Aktiva Solsiden kan hjelpe deg med alle praktiske og formelle oppgaver innen selskapsforvaltning.

Aktiva Solsiden AS kan hjelpe deg med:

 • Etablering av selskap/Valg av selskapsform
 • Bistand ved patentering
 • Stiftelsesdokumenter
 • Aksjeeierbok/aksjebevis, kjøp og salg av aksjer, pantsetting
 • Aksjonærregister
 • Fusjon
 • Omdanning
 • Opphør/oppbud/sletting
 • Kjøp og salg av bedrifter
 • Transaksjoner mellom eier og selskap
 • Styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • Endringer i selskapet, herunder eksempelvis navn/adresse, styret/daglig leder, signatur, vedtekter og aksjekapital/konvertering/nedskriving/emisjon