Lønn

Aktiva Solsiden AS tilbyr tjenester innenfor området lønn for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje. Avhengig av ditt behov kan det kjøres lønn en eller flere ganger pr måned, med fast og/eller variabel lønn og der lønnsslipper sendes pr post og/eller på mail. Vi kan ivareta all offentlig rapportering, og bidra med oppfølging av fravær og sykmeldinger.

Vi er alltid oppdatert på lover og regler, og tilpasser også her våre tjenester til ditt behov.

Aktiva Solsiden AS kan hjelpe din bedrift med:

 • Lønnshåndtering
  • Utarbeidelse og utsending av lønnsslipper
  • Håndtering og oppfølging av sykmeldinger
  • Fraværsrapportering/-statistikk
 • Rapportering til myndighetene
  • Terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt
  • Inn- og utmeldinger av Aa-registeret
 • Reiseregninger, bilgodtgjørelse og utlegg
 • Arbeidsavtaler ved nyansettelser og oppsigelser