Fakturering

Løpende fakturering gir bedre likviditet for din bedrift og reduserer risikoen for tap. Aktiva Solsiden AS kan utføre faktureringen for deg, og på denne måten bidra til å frigjøre verdifull tid for deg. Vi kan også følge opp utestående fordringer med purring og renteberegning. Skulle behovet være der kan vi også bistå med videresending av fordringene til rettslig inndrivelse.

Ønsker du å foreta fakturering selv er dette selvsagt også mulig. Vi kan lese inn filer direkte fra en rekke faktureringssystem, noe som sparer både deg og oss tid. Det er også mulig å fakturere direkte i vårt system.