Bedriftøkonomisk rådgivning

Mange bedrifter har behov for hjelp til å se nye muligheter og hvordan de kan gjøre endringer som kan være besparende og gi bedre drift. Særlig i bedrifter der daglig leder er aktiv i driften og derfor har lite tid til økonomioppfølging, kan det være nyttig med innspill fra en erfaren regnskapsfører. Aktiva Solsiden kan være en slik sparringspartner for deg.