Årsregnskap og ligningspapir

Aktiva Solsiden hjelper deg også med årsoppgjør og ligningspapir. Vi er alltid oppdatert på skattereglene, og sørger for at ligningspapir og selvangivelser fylles ut i henhold til dette. Vi utarbeider og dokumenterer årsoppgjøret, foretar utbytteberegning, skatteberegning og sender inn alle lovpålagte skjema til myndighetene. I den forbindelse bistår vi også med utarbeidelse av styrets årsberetning, noter, styre- og generalforsamlingsprotokoll.

Aktiva Solsiden AS kan hjelpe deg med:

  • Næringsoppgave med vedlegg
  • Resultat og balanse
  • Selvangivelse
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og aksjeutbytte
  • Skatteberegning
  • Årsberetning
  • Generalforsamlingsprotokoll
  • Rådgivning/selskapsforvaltning
  • Økonomisk og juridisk rådgivning