REGNSKAPFØRING OG ÅRSOPPGJØR

Vi hjelpe deg med alt fra årsregnskap, bilagshåndtering, til å levere økonomiske rapporter som gir deg et godt grunnlag for økonomisk styring og planlegging av driften

RÅDGIVNING

Mange bedrifter har behov for hjelp til å se nye muligheter og hvordan de kan gjøre endringer som kan være besparende og gi bedre drift.  Aktiva Solsiden kan være en slik sparringspartner for deg

LØNN OG HR

Vi tilbyr tjenester innenfor området lønn for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje. Vi kan ivareta all offentlig rapportering, og bidra med oppfølging av fravær og sykmeldinger. Vi er alltid oppdatert på lover og regler, og tilpasser også her våre tjenester til ditt behov

BUDSJETT OG KALKYLE

Vi kan hjelpe til med å sette opp budsjett og kalkyer, noe som vil gi bedre oversikt samt gjøre det enklere å planlegge fremover og se om du har nådd dine mål

ETABLERING OG STIFTELSE AV SELSKAP

Skal du starte selskap, men er usikker på hvilken selskapsform som er riktig for deg? Endre et allerede eksisterende selskap eller fusjonere med et annet selskap? Vi kan hjelpe deg med alle praktiske og formelle oppgaver innen selskapsforvaltning

HÅNDTVERKERPAKKEN

Vi har sammen med 24OnOff laget en totalpakke som skal gi økt lønnsomhet og kontroll for håndtverkerselskape