Hvordan stifte selskap?

Trenger du bistand med å stifte selskap? Og kanskje er du usikker på hvilken selskapsform som er riktig for deg?

Vi i Aktiva Råd og Regnskap hjelper deg med alle praktiske og formelle oppgaver ved stiftelse av selskap

 

Endring av selskapsstruktur?

Skal du gjøre endringer i organisasjonsstrukturen til et allerede eksisterende selskap gjennom fusjon eller fisjon? Våre rådgivere har mange års erfaring på området og bistår deg gjerne i prosessen.

Fordeler med ENK

  • ENK er lett å opprette og det er ingen krav til egenkapital når du skal starte
  • Du kan ta ut overskuddet når som hels som et privatuttak
  • Du og bedriften regnes som ett skattemessig subjekt, og leverer kun én skattemelding
  • Du er bokføringspliktig på lik linje med andre foretaksformer i Norge. Det vil si at du må føre regnskap, og ta vare på bilag og dokumentasjon i fem år. Du har derimot ikke regnskapsplikt, og trenger ikke levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene med mindre verdien av eiendelene dine overstiger 20 millioner kroner i løpet av året, eller du har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk
  • Ettersom du ikke regnes som ansatt i ditt eget ENK betaler du ikke arbeidsgiveravgift  på penger du tar ut til lønn.
  • Som eier av ENK har du mer økonomisk ansvar, men også mer frihet til å ta egne valg

Fordeler med AS

  • En er kun ansvarlig for aksjekapitalen som skytes inn når selskapet opprettes.
  • I et AS kan du ansette deg selv. Det betyr at du får de samme sosiale rettighetene som andre arbeidstakere
  • Man har større fleksibilitet. Man kan starte sammen med andre, man kan få investorer til å satse penger på selskapet, og man kan enkelt selge hele eller deler av selskapet. 
  • I tillegg er man med et AS underlagt et skatteregime som er mer tilrettelagt for vekst og utvikling av selskapet enn man er med et enkeltpersonforetak. For et aksjeselskap beregnes det 22 % skatt av overskuddet, og man kan investere overskuddet i eget eller andre selskaper uten ekstra beskatning. Dette gjør det mer gunstig å beholde overskuddet i selskapet enn med et enkeltpersonforetak, hvor hele overskuddet beskattes som om det tas ut til eget forbruk.

Stifte aksjeselskap

Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt.
Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Eiere må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån. Aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. Selskapet kan bruke av aksjekapitalen til å gjøre investeringer, men må sørge for å ha betalingsevne og en forsvarlig egenkapital. Når du etablerer aksjeselskapet bør du derfor ha penger ut over aksjekapitalen som kan dekke aksjeselskapets kostnader (fri egenkapital). Det begrensede ansvaret, fleksibiliteten og omsetteligheten av aksjene gjør at et aksjeselskap er å foretrekke dersom du planlegger etableringen med flere eiere og muligheten for å få investorer til å satse penger på selskapet.
En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere.

Stifte ENK

Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet . For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene vil sannsynligvis skatteetaten vurdere det til at du driver næringsvirksomhet. Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Du mottar ikke lønn for jobben du gjør, men du disponerer overskuddet og du kan gjøre privatuttak. Dersom du ansetter noen blir du arbeidsgiver, og må betale lønn til arbeidstakeren og arbeidsgiveravgift. Ektefellen din kan arbeide i foretaket og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes. Du kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak). Det er overskuddet i foretaket som blir skattbar inntekt for deg.

Våre kompetente rådgivere

Kristian Fjelnset

Daglig leder

Kristian har mer enn 30 års erfaring innen regnskap og rådgivning. Han hjelper deg gjerne med å stifte selskap, velge riktig selskapsform eller endre på selskapsstruktur. 

Bård Bondhus

Autorisert regnskapsfører

Bård er en autorisert regnskapsfører med flere års erfaring fra regnskapsbransjen. Hans spesialitet er restaurant og utelivsbransjen, men er også dyktig på andre bransjer. Trenger du en kompetent sparringspartner til din bedrift, så er det bare å ta kontakt med Bård