Skreddersydde løsninger

Basert på ditt behov setter vi sammen de tjenestene som skal til for at du skal kunne gjøre så mye eller lite kontorarbeid som du ønsker.

Vil du gjøre mest mulig selv kan vi konsentrere oss om regnskapet ditt alene. Men vil du bruke minst mulig tid på kontorarbeid kan vi fungere som din økonomiavdeling og ta ansvar for lønn, postmottak, regningsbetaling, fakturering av dine kunder og purring av utestående fordringer. Alt du selv trenger å gjøre i så fall er å anvise fakturaene elektronisk og godkjenne utbetalingen på forfall.

Inngående faktura

Alle inngående faktura sendes direkte til oss fra den enkelte leverandør og disse skannes og gjøres tilgjengelig for deg elektronisk. Når fakturaene er godkjent av deg og evt plassert på riktig prosjekt eller avdeling, legges de på forfall til betaling. Ukentlig mottar du ei liste over hvilke betalinger som går til forfall og godkjenner det som skal betales og det som evt. skal vente. Vi ordner resten.  Vi tar også hånd om mva, rapportering til SSB og all annen offentlig rapportering.

Utgående faktura

Løpende fakturering gir bedre likviditet for din bedrift og reduserer risikoen for tap. Aktiva Solsiden AS kan utføre faktureringen for deg og på denne måten bidra til å frigjøre verdifull tid for deg. Vi kan også følge opp utestående fordringer med purring og renteberegning. Skulle behovet være der kan vi også bistå med videresending av fordringene til rettslig inndrivelse.

Lønn

Avhengig av ditt behov kan det kjøres lønn en eller flere ganger pr måned, med fast og/eller variabel lønn og der lønnsslipper sendes pr post og/eller på mail. Vi kan også foreta selve lønnsutbetalingene, samt skatt og arbeidsgiveravgift, etter at du selv har godkjent beløpene. All offentlig rapportering tar vi oss av, samt oppfølging av fravær, sykmeldinger, refusjonskrav og Aa-registrering.

Regnskap og årsoppgjør

Vi fører selvsagt også det månedlige regnskapet og leverer økonomiske rapporter som gir deg et godt grunnlag for økonomisk styring og planlegging av driften.

I forbindelse med årsoppgjør, utarbeider vi alle nødvendige dokumenterer, foretar utbytteberegning, skatteberegning og sender inn alle lovpålagte skjema til myndighetene. I den forbindelse bistår vi også med utarbeidelse av styrets årsberetning, noter, styre- og generalforsamlingsprotokoll.

Kan dette være noe for deg og ditt firma? Ta kontakt så kan vi i fellesskap finne den beste løsningen for deg.