Noen nyheter for 2015 og 2016 – oppsummert

des 18, 2015

Noen stikkord om endringer som vil kunne få betydning for den enkelte fra neste år. Ta gjerne kontakt for mer utdypende informasjon.

Slik blir aksjonærbeskatning for 2016

Fra og med 2016 innføres det en ny beregningsmåte for skattlegging av aksjeutbytter og gevinster/tap. Skattesatsen settes ned fra 27 til 25%, mens selve beregningsgrunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,15.

Fra 7. oktober 2015 er det utbytteskatt på lån til personlig aksjonær

Endringen medfører at aksjonærer ikke bør ta opp lån fra eget selskap.

Bilgodtgjørelse over kr 3,80 pr km blir skattepliktig fra 2016

2016 blir det første året hvor noe av statens sats for bilgodtgjørelse blir skattepliktig.

Nye regler om fordelsbeskatning av yrkesbiler fra 1. januar 2016

Dagens regler om beskatning av yrkesbiler er i stor grad skjønnsmessige og har i praksis vært vanskelige å etterleve for skattytere. De nye reglene innebærer forenklinger på flere områder og skaper i større grad forutsigbarhet enn dagens regler.

Angivelse av ytelsens art i salgsdokumenter

Bokføringsforskriften bestemmer at salgsdokumenter skal angi ytelsens art, altså hva som er levert. Hvilke krav stilles egentlig til denne informasjonen?