Skattekalender
for næringsdrivende

Det er mange datoer du og din bedrift må forholde dere til i løpet av et år. Her finner du en oversiktlig tidslinje som viser de ulike fristene gjennom året.

DES
10. DES
Terminoppgave og betaling
av moms
JAN
15. JAN
Betaling av arbeidsgiveravgift
og skattetrekk

15. JAN
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
og skattetrekk

20. JAN
Levering av ligningsoppgaver

20. JAN
Lønns- og trekkoppgaver -papir

Lønns- og trekkoppgaver -(elektronisk via Altinn)

26. JAN
Selvangivelsen sendes ut
31. JAN
Frist for levering av
aksjonæroppgaven (på papir)
FEB
10. FEB
Terminoppgave og
betaling av moms
13. FEB
Frist for levering av aksjonæroppgaven
(elektronisk via Altinn)
15. FEB
Betaling av forhåndsskatt

MAR
15. MAR
Betaling av arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
15. MAR
Betaling av forskuddsskatt

15. MAR
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
31. MAR
Selvangivelsesfrist
(levere på papir)
APR
10. APR
Terminoppgave og
betaling av moms
15. APR
Betaling av forhåndsskatt

30. APR
Frist for betaling
av tilleggsforskudd
MAI
15. MAI
Betaling av arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
15. MAI
Betaling av forskuddsskatt
15. MAI
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
31. MAI
Selvangivelsesfrist
(levere elektronisk)
JUN
10. JUN
Ny utsatt frist for betaling av moms som følge av covid-19
10. JUN
Terminoppgave og
betaling av moms

JUL
15. JUL
Betaling av arbeidsgiveravgift
og skattetrekk

15. JUL
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
AUG
1. AUG
Offisielt regnskap til
Brønnøysund - på papir
31. AUG
Offisielt regnskap til Brønnøysund
- (elektronisk via Altinn)
31. AUG
Terminoppgave og
betaling av moms

SEP
15. SEP
Betaling av arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
15. SEP
Betaling av forskuddsskatt
15. SEP
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
OKT
8. OKT
Skattelistene legges ut
(personlige skattytere og selskaper)
8. OKT
Skatteoppgjørene sendes ut
(personlige skattytere og selskaper)

10. OKT
Terminoppgave og
betaling av moms
29. OKT
Frist for betaling av
restskatt 1. termin
29. OKT
Klagefrist - skatteoppgjøret

NOV
15. NOV
Betaling av arbeidsgiveravgift
og skattetrekk

15. NOV
Betaling av forskuddsskatt
15. NOV
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
og skattetrekk
DES
3. DES
Frist for betaling av
restskatt 2. termin