Husk nye krav til bedrifter i kontantsalgbransjen

Fra og med 1. januar 2019 stilles det nye krav til bokføringspliktige i kontantsalgbransjen. Kontantsalget må registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova.

 Du har ett år på deg

Kassasystemene som du benytter skal være produkterklært, derfor er det viktig at du allerede nå sjekke om det er mulig å oppgradere kassasystemet, slik at det tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Liste over godkjente kassasystemer som leverandørene har produkterklært, finner du på skatteetaten.no/kassasystemliste.

Finner du ikke kassasystemet du bruker på denne listen, anbefaler vi at du tar kontakt med leverandøren du benytter for å sjekke dette.

Dersom det ikke er mulig å oppgradere eksisterende løsning, må du skaffe deg et nytt kassasystem som er produkterklært.

Det nye regelverket skiller tydelig mellom leverandørrollen og brukerrollen. En og samme virksomhet kan ikke ha begge rollene, da det er ikke lenge anledning til å ha egenproduserte kassasystemer.

Overtredelsesgebyr

Bokføringspliktige som unnlater å benytte et produkterklært kassasystem etter at den har blitt trådt i kraft, bli ilagt overtredelsesgebyr av Skatteetaten. Samme gjelder leverandører av kassasystemer, hvis de selger et kassasystem som ikke er produkterklært eller at kassasystemet ikke er i samsvar med kassasystemlova og systemforskrifta.

Hovedansvar hos leverandør

Leverandøren er ansvaret for at kassasystemet med produkterklæring tilfredsstiller kravene.

Leverandøren plikter også å produkterklære kassasystemet før det tilbys for salg. Produkterklæringen er en selvdeklareringen, som viser at systemleverandøren bekrefter at systemet deres er i henhold til regelverket.

Mer rettferdig beskatning

Det nye regelverket er innført for å gjøre det mer vanskeligere å manipulere kassasystemer. Målet med nytt regelverk er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Mer om det nye regelverket kan du lese på skatteetaten.no/kassasystem.