Avgiftspliktig virksomhet og utgående merverdiavgift

 

 • Når du starter et selskap og skal drive med salg av avgiftspliktige varer/tjenester så kommer du i posisjon når selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Det er imidlertid først når du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder at du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal det ikke legges til utgående mva på salget.

Her er det et par eksempler på hvordan dette gjøres rent praktisk.

Eks.1:

En nyoppstartet virksomhet, du har tidligere sendt fakturaer for til sammen 40 000 kroner. Ettersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du ikke fakturert salgene/oppdragene med mva. Nå har du fullført et nytt oppdrag, og skal fakturere kunden 15 000 kroner. Du kan da gjøre følgende:

 1. Du utsteder fakturaen uten mva, og informerer samtidig kunden om at det vil komme en tilleggsfaktura på mva.
 2. Du registrerer deg i Merverdiavgiftsregisteret.
 3. Du får tilbakemelding om at bedriften er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Saksbehandlingstiden varierer fra 2 – 8 uker.
 4. Du kan nå sende faktura på mva for fakturaen som gjorde at beløpsgrensen ble passert.
 5. Heretter legger du til mva på salgene.

Eks.2:

En nyoppstartet virksomhet, du har solgt varer/tjenester for kr 60 000 uten spesifisering av merverdiavgift på første faktura. Denne fakturaen inneholder ingen merverdiavgift, men er påført teksten «Merverdiavgift blir etterfakturert».

Når virksomheten mottar registreringsbekreftelsen fra Skattekontoret, blir det sendt en ny faktura på merverdiavgiftsbeløpet. Den nye fakturaen ser slik ut:

 • Omsetning av varer       kr 60 000
 • + MVA                              kr 15 000
 • = Sum                               kr 75 000
 • – Tidligere betalt             kr 60 000
 • = Å betale                         kr 15 000

 

Eks.3:

En nyoppstartet virksomhet, du har solgt varer/tjenester for kr 60 000 uten spesifisert merverdiavgift på første faktura. Denne fakturaen inneholder ingen merverdiavgift, men er påført teksten «Merverdiavgift blir etterfakturert».

Når virksomheten mottar registreringsbekreftelsen fra Skattekontoret, blir det sendt en kreditnota og ny faktura på hele beløpet med merverdiavgift.

 

Merverdiavgift oppgis i mva-meldingen (omsetningsoppgaven) for den terminen salgsdokumentasjonen er utstedt.

Ved etterfakturering av merverdiavgift i Eks.2 og Eks.3 aksepterer Skattedirektoratet at selger tar med utgående merverdiavgift på mva-meldingen (omsetningsoppgaven) i den terminen som faktura nr. 2 (etterfaktureringen) er utstedt.

 

Konsekvensen som det føre til ved å gi uriktige og ufullstendige opplysninger er etterberegning av merverdiavgift og tilleggsskatt (20%-60%).