Informasjonsskriv COVID-19

mar 19, 2020

Et lite informasjonsskriv til dere som er har spørsmål i forbindelse med koronavirus (covid-19). Her er en liten oppsummering om rettighet til dagpenger, sykepenger og midlertidige tiltak fra regjeringen. Mer informasjon finner dere også nav.no, og på regjeringen.no vil nye tiltak bli oppdatert fortløpende.

Dagpenger

Det er kun inntekt som arbeidstaker, og inntekt utenfor tjenesteforhold som ikke er ledd i selvstendig næringsvirksomhet, som gir rett til dagpenger. Det betyr at selvstendig næringsdrivende ikke har rett på dagpenger. Du er selvstendig næringsdrivende når du driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap. Som ansatt i eget aksjeselskap er du ikke selvstendig næringsdrivende.

Sykepenger

Det er i utgangspunktet de ordinære reglene for næringsdrivende som gjelder når det gjelder sykepenger. Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag.  Men selvstendig næringsdrivende vil nå ha rett til sykepenger fra tredje dag av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning.

NAV har lagt ut informasjon om at i de situasjoner hvor en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du er eller kan være smittet godkjennes som sykdom.

Omsorgspenger

Du som er selvstendig næringsdrivende har nå rett på omsorgspenger når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Ordningen innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med fjerde dag, etter samme regler som for arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Kompensasjon for inntektsbortfall 

Etter 17 dager uten inntekt kan selvstendig næringsdrivende få kompensert 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til kr 600 000 (6G).

Utsatt betaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Personlig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen, og vil kunne tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten fra første termin.

Tvangsmulkt

Skatteetaten stopper tvangsmulkt i a-ordningen midlertidig.

Det oppfordres likevel til å rapportere a-melding innen frist fordi det er andre etater som er avhengig av dataene i a-meldingen.