Hvordan spare til pensjon?

jan 16, 2018

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Type pensjon

Obligatorisk arbeidsgiverfinansiert sparing til pensjon.

Hvem betaler innskuddet?

Arbeidsgiver.

Beløps- og prosentgrenser

Alle virksomheter som omfattes av OTP-ordningen skal betale et beløp tilsvarende minimum 2 prosent av lønnsmottakerens inntekt mellom 1 og 12 G inn i en tjenestepensjonsordning.

Det kan frivillig avtales en prosentsats inntil 7 prosent av inntekten mellom 0 og 12 G, samt ytterligere 18,1 prosent av inntekten mellom 7,1 og 12 G.

Spesielle forutsetninger

Alle lønnstakere i samme tjenestepensjonsavtale skal behandles likt.

Forutsetter lønns-/næringsinntekt?

Ja.

Omfatter næringsdrivende?

Nei.

Skattekonsekvens i innskuddsåret

Skatteutsettelse på innskuddet. Arbeidsgiver må imidlertid betale arbeidsgiveravgift av sparebeløpet.

Binding av midler

Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år.

Skattemessig konsekvens ved uttak av midlene

Pensjonsutbetalinger fra ordningen skattlegges som alminnelig inntekt og personinntekt etter lav sats for mottaker.

Aksjesparekonto (AKS)

Type pensjon

Individuell aksjesparing på egen AKS-konto.

Hvem betaler innskuddet?

Privat.

Beløps- og prosentgrenser

Ingen maksgrense for hvor mye man kan spare eller hvor mye man kan handle.

Spesielle forutsetninger

Kjøp og salg av aksjer må skje via en egen AKS-konto. Enkelte begrensninger med hensyn til hvilke aksjer/fond det kan handles i, med mer.

Forutsetter lønns-/næringsinntekt?

Nei.

Omfatter næringsdrivende?

Ja.

Skattekonsekvens i innskuddsåret

Skatteutsettelse: innskudd-/uttak av sparebeløpet er ikke underlagt beskatning. Eventuelle gevinster beskattes ikke så lenge selve gevinsten ikke tas ut av konto.

Binding av midler

Det er ingen bindingstid.

Skattemessig konsekvens ved uttak av midlene

Gevinsten skattlegges i det øyeblikk den tas it av AKS-kontoen.

Individuell pensjonssparing (IPS)

Type pensjon

Individuell skattefavorisert sparing til pensjon.

Hvem betaler innskuddet?

Privat

Beløps- og prosentgrenser

Maksimalt innskudd per år er 40 000 kroner.

Forutsetter lønns-/næringsinntekt?

Ja.

Omfatter næringsdrivende?

Ja.

Skattekonsekvens i innskuddsåret

Skatteutsettelse: Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt.

Binding av midler

Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 80 år.

Skattemessig konsekvens ved uttak av midlene

Utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt.