Bred kompetanse

Skal du etablere et nytt selskap eller gjøre endringer i nåværende selskapsstruktur? Trenger du hjelp til å utarbeide budsjett, forretningsplaner, søknader til myndigheter eller bank om støtte, tilskudd eller finansiering? Eller kanskje du har behov for hjelp til å se nye muligheter og hvordan du kan gjøre endringer som kan være besparende og gi bedre drift?

Har bedriften din ulike avdelinger som du ønsker å følge opp individuelt? Jobber du på prosjekt som skal rapporteres separat? Mange av våre kunder benytter våre avdelings- og prosjektregnskap for å få bedre oversikt over sin økonomi. Ved hjelp av våre skreddersydde rapporter tilpasset din bedrift og ditt behov, gjøres informasjonen også enklere å forstå. Skulle det være ønskelig, gjennomgår vi gjerne disse med deg jevnlig.

Ved oppstart av nytt selskap eller ved endring av eksisterende selskap som f.eks. fusjon og fisjon, kan vi bidra som rådgivere. Vi kan også hjelpe deg med praktisk gjennomføring av nødvendige møter, protokoller og med registrering og offentlig rapportering. Ønsker du at vi deltar på styremøter for å gjennomgå regnskapet? Vi kan også være behjelpelige med innkallinger, forberedelse av saker, referat og protokoller.

Vi har også lang erfaring med eiendomsforvaltning og er forretningsfører  eiendomsselskap. Handler du verdipapir eller valuta har vi også god kompetanse på dette.

Hos Aktiva Solsiden AS har vi lang og bred erfaring fra ulike bransjer, bedriftstyper og funksjoner, i tillegg til regnskapsførsel. Dette gjør at vi enklere kan sette oss inn i ditt behov og dine utfordringer. Vi har også et stort samarbeidende nettverk som kan bistå oss dersom vi trenger ytterligere kompetanse. Vi kan hjelpe deg med det meste!